Đăng nhập

Lịch công tác Ngày 02/12/2020

Sáng

  • 7:30Hội thảo Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2020 (Trực tuyến)
  • Phó Giám đốc Sở - Võ Thị Trung Trinh
  • P.CNTT, TTCNTT&TT
  • Phòng họp 1
  • VP phối hợp P.CNTT chuẩn bị phòng họp trực tuyến
  • 9:00Họp về công tác giám định
  • Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Dương Anh Đức
  • BGĐ (PGĐ: Từ Lương), P.BC (PTP: Nguyễn Lê Vân), VP (PCVP: Nguyễn Hoàng Hà), P.CNTT (TP: Võ Minh Thành), P.TTĐT (QTP: Nguyễn Trịnh Đình Hoà, CV: Dương Minh Nghĩa), P.BCVT (PTP: Nguyễn Huỳnh Phương Bảo)
  • Hội trường 1

Chiều