Đăng nhập

Lịch công tác Ngày 22/05/2019

Sáng

  • 9:00mời (LẦN 2) Trưởng văn phòng đại diện báo Pháp luật & Xã hội đến làm việc về hoạt động văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Văn Khanh
  • TTS, P.BC (CV: Đoàn Thị Việt Tâm), Phòng PA03 – CATPHCM
  • Phòng họp 4
  • 9:00Kiểm tra, rà soát việc thực hiện thủ tục hành chính và công tác phổ biến giáo dục, pháp luật
  • Phó Chánh Văn phòng - Nguyễn Hoàng Hà
  • Văn phòng (PCVP: Nguyễn Hoàng Hà, CV: Nguyễn Thị Thu Hương), P.Bưu chính-Viễn Thông (Lãnh đạo phòng, Chuyên viên phụ trách)
  • Phòng họp 2
  • Phòng Bưu chính Viễn thông chuẩn bị hồ sơ kiểm tra

Chiều