Đăng nhập

Lịch công tác Ngày 13/12/2019

Sáng

Chiều

  • 13:00Tiếp công dân định kỳ.
  • Giám đốc - Dương Anh Đức
  • Thanh tra Sở
  • Phòng họp 2
  • 14:00Tiếp đoàn giám sát của Ban Tuyên giáo TU về Đề án ĐTTM
  • Phó Giám đốc Sở - Lê Quốc Cường
  • P.CNTT, P.BCVT
  • Phòng họp 1