Đăng nhập

Lịch công tác Ngày 30/03/2020

Sáng

 • 9:00Làm việc với đơn vị tư vấn triển khai cung cấp thông tin địa điểm bán khẩu trang trên địa bàn Thành phố
 • Phó Giám đốc Sở - Lê Quốc Cường
 • P.BCVT (TP: Lê Minh Dũng, CV: Trần Minh Tuấn), TTCNTT&TT (GĐTT: Lý Minh Tuân), P.CNTT (TP: Võ Minh Thành), Đơn vị tư vấn
 • Phòng họp 1

Chiều

 • 14:00Triển khai phương án phòng chống dịch covid của các doanh nghiệp viễn thông di động
 • Phó Giám đốc Sở - Lê Quốc Cường
 • P.BCVT (CV: Trần Minh Tuấn, CV: Phan Nguyễn Như Ngọc), Mobifone, Vinaphone, Viettel
 • Phòng họp 1
 • 15:30Thẩm định Đề cương nhiệm vụ khảo sát các DA đầu tư thuộc Đề án ĐTTM do Sở làm Chủ đầu tư
 • Phó Giám đốc Sở - Võ Thị Trung Trinh
 • P.KHTC (TP: Nguyễn Đức Chung, PTP: Nguyễn Minh Huấn), P.BCVT (TP: Lê Minh Dũng), P.CNTT (TP: Võ Minh Thành)
 • Phòng họp 3
 • 16:00Dự Giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid 19
 • Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong
 • BGĐ (GĐ: Dương Anh Đức, PGĐ: Từ Lương)
 • Phòng họp 1