Đăng nhập

Lịch công tác Ngày 23/11/2017

Sáng

 • 09:30Sinh hoạt chi bộ Viễn thông - Internet tháng 11
 • Bí thư chi bộ
 • Các đồng chí Đảng viên chi bộ
 • Phòng họp 1
 • 09:00Họp về EA
 • Phó Giám đốc Sở - Võ Thị Trung Trinh
 • Trung tâm CNTT&TT, Phòng Công nghệ thông tin, Tư vấn
 • Phòng họp 3
* Sống và làm việc theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh

Chiều

 • 14:00Họp hội đồng giải thưởng CNTT - TT lần IX (2017)
 • Giám đốc - Dương Anh Đức
 • Ban Giám Đốc(PGĐ: Lê Quốc Cường), Thành viên Hội đồng giải thưởng, Tổ trưởng và thư ký 6 tổ chuyên gia, Trung tâm CNTT - TT
 • Phòng họp 1
 • Trung tâm CNTT - TT chuẩn bị