Đăng nhập

Lịch công tác Ngày 29/05/2017

Sáng

 • 08:30Đại hội Chi bộ Truyền thông lần thứ II nhiệm kỳ 2017 - 2020 - Triệu tập tất cả đảng viên Chi bộ Truyền thông.
 • Đồng chí Trịnh Hữu Anh
 • Hội trường A
 • 10:00Họp giao ban Phòng Thông tin Điện tử
 • Trưởng Phòng Thông tin Điện tử - Nguyễn Văn Khanh
 • Phòng Thông tin điện tử
 • Phòng họp 4
 • Tất cả công chức báo cáo tiến độ thực hiện công việc được giao.

Chiều

 • 14:00xây dựng Bản đồ giới thiệu dự án đầu tư dạng kỹ thuật số tại Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư
 • Võ Minh Thành
 • Phòng Kế hoạch tổng hợp(TP: Nguyễn Đức Chung), Phòng Công nghệ thông tin(TP: Võ Minh Thành), Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính
 • Phòng họp 3
 • 14:00Họp trao đổi dự án nâng cấp phần mềm tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn (Giấy mời 82/GM-STTTT)
 • Nguyễn Đức Chung
 • Phòng Công nghệ thông tin, Bệnh viện Đa Khoa Sài Gòn
 • Phòng họp 4
 • 15:30Họp BBT Cityweb và ICT-HCM
 • Phó Giám đốc Sở - Lê Quốc Cường
 • Ban biên tập
 • Phòng họp 1