Đăng nhập

Lịch công tác Ngày 25/09/2017

Sáng

 • 11:00Họp Hội đồng TĐKT (theo Quyết định số 03/QĐ-STTTT ngày 12/1/2017)
 • Phó Giám đốc Sở - Lê Quốc Cường
 • Phòng họp 1
 • 09:00Họp CBCB Phòng Báo chí
 • lảnh đạo PBC
 • Phòng họp 4
 • 10:00Họp giao ban Phòng Thông tin điện tử
 • Trưởng Phòng TTĐT - Nguyễn Văn Khanh
 • Phòng Thông tin điện tử
 • Phòng họp 3
 • Tất cả cán bộ công chức báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ.
* Sống và làm việc theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh

Chiều

 • 14:00Họp CBCC phòng XBIPH
 • TRịnh Hữu Anh
 • Phòng Xuất Bản, In và Phát hành
 • Phòng họp 4