Đăng nhập

Lịch công tác Ngày 24/02/2017

Sáng

 • 08:30Làm việc với đơn vị tư vấn về giải pháp Trung tiếp nhận và xử lý thông tin khẩn cấp
 • Phó Giám đốc Sở - Lê Quốc Cường
 • Phòng Công nghệ thông tin, Phòng Bưu chính viễn thông, Trung tâm CNTT-TT
 • Phòng họp 1

Chiều

 • 14:00Giao ban P. CNTT
 • Phó Giám đốc Sở - Võ Thị Trung Trinh
 • Phòng Công nghệ thông tin
 • Phòng họp 3
 • 15:30Giao ban BGĐ Trung tâm CNTT-TT và TPP
 • Phó Giám đốc Sở - Võ Thị Trung Trinh
 • BGĐ Trung tâm CNTT-TT, TPP
 • Phòng họp 3
 • 15:30Về thẩm định dự án “Đầu tư thiết bị cho Trung tâm điều hành trực tuyến vận tải hành khách công cộng”
 • Nguyễn Đức Chung - Trưởng phòng Phòng Kế hoạch – Tổng hợp
 • Phòng Kế hoạch tổng hợp(TP: Nguyễn Đức Chung), Phòng Công nghệ thông tin(TP: Võ Minh Thành), Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng, Sở Giao thông Vận tải
 • Phòng họp 4
 • 15:30Về đề nghị của Công ty JP Development Corporation “cho phép nghiên cứu và trình dự án Thành phố thông minh vui chơi giải trí - Sài Gòn Paradise”
 • Phó Giám đốc Sở - Lê Quốc Cường
 • Sở KHĐT, Sở QHKT, Công ty JP Development Corporation, P.CNTT
 • Phòng họp 1