Đăng nhập

Lịch công tác Ngày 28/03/2017

Sáng

 • 09:00Tập huấn liên thông văn bản cho các sở, ban, ngành, quận, huyện
 • Phó Giám đốc Sở - Võ Thị Trung Trinh
 • P.CNTT, TT CNTTTT, sở, ban, ngành, quận, huyện
 • Hội trường A
 • (Họp theo công văn số 474/STTTT-CNTT)
* Chúc mừng sinh nhật: Trần Tuấn Thắng (28/3)

Chiều

 • 14:00Giải pháp thanh toán trực tuyến cho DVC trực tuyến mức 3,4
 • Phó Giám đốc Sở - Võ Thị Trung Trinh
 • Phòng Công nghệ thông tin, Trung tâm CNTT-TT, Tư vấn
 • 14:00Về chuẩn bị đề án xây dựng Khu Công nghệ phần mềm Quang Trung 2 và Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung (theo Giấy mới số 47/GM-STTTT)
 • Phó Giám đốc Sở - Lê Quốc Cường
 • Phòng Công nghệ thông tin, Phòng Kế hoạch tổng hợp, QTSC, Khu Công nghệ phần mềm (ITP)
 • Phòng họp 1
 • P.KHTH, QTSC chuẩn bị
 • 16:00Họp BCH CĐ Mở rộng
 • CT CĐ Sở
 • Thành phần theo thư mời
 • Phòng họp 1