Đăng nhập

Lịch công tác Ngày 27/06/2017

Sáng

Chiều

  • 14:00Họp trao đổi về dự án do Sở Quy hoạch - Kiến trúc trình thẩm định (Giấy mời 92/GM-STTTT)
  • Phó Giám đốc Sở - Lê Quốc Cường
  • Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Công nghệ thông tin, Sở QHKT
  • Phòng họp 3