Đăng nhập

Lịch công tác Ngày 24/11/2017

Sáng

  • 09:30Họp Chi bộ Công nghệ thông tin
  • Bí thư Chi bộ
  • Phòng họp 3
* Sống và làm việc theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh

Chiều