Đăng nhập

Lịch công tác Ngày 25/04/2019

Sáng

 • 9:00Họp về các nhiệm vụ trọng tâm
 • Phó Giám đốc Sở - Võ Thị Trung Trinh
 • P.CNTT, TTCNTT&TT, Tư vấn
 • Phòng họp 3
 • 9:00Về xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình số 1166/CTr-GDĐT-BTTTT ngày 14/12/2018
 • PTP CNTT - Võ Thị Thu Sương
 • P.CNTT, Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Phòng họp 3
 • 9:30Về phối hợp công tác quản lý tổ chức họp báo
 • Ông Nguyễn Văn Khanh
 • P.BC (TP: Nguyễn Văn Khanh, PTP: Cao Thị Hồng Hà), TTS (CTT: Nguyễn Đức Thọ)
 • Phòng họp 2

Chiều

 • 16:00Báo cáo tiến độ triển khai hệ thống 1022
 • Phó Giám đốc Sở - Lê Quốc Cường
 • Phòng BCVT, Trung tâm CNTT&TT
 • Phòng họp 1