Đăng nhập

Lịch công tác Ngày 22/10/2018

Sáng

  • 9:00Họp giao ban Đảng ủy với các Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ và BCH CÔNG ĐOÀN, BCH ĐTN
  • Bí Thư Đảng ủy
  • Phòng họp 1
  • 9:30Trao đổi về nội dung thuyết minh các hạng mục do VPTU làm chủ đầu tư
  • TP. KHTH
  • P.KHTH, P.CNTT, VPTU, đơn vị tư vấn
  • Phòng họp 4

Chiều