Đăng nhập

Lịch công tác trong tuần


9:00
Họp giao ban Đảng ủy với các Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ và BCH CÔNG ĐOÀN, BCH ĐTN
Bí Thư Đảng ủy
Phòng họp 1
9:30
Trao đổi về nội dung thuyết minh các hạng mục do VPTU làm chủ đầu tư
TP. KHTH
Phòng họp 4
P.KHTH, P.CNTT, VPTU, đơn vị tư vấn
9:00
Họp GBBC
Ban TGTU, Sở TTTT, Hội Nhà báo
BC (TP: Nguyễn Văn Khanh, PTP: Nguyễn Thị Lan Hương), BGĐ (GĐ: Dương Anh Đức)
P.BC chuẩn bị nội dung; Thanh tra Sở và P.TTĐT cùng tham dự