Đăng nhập

Lịch công tác trong tuần7:30
Tham gia Đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án 938
Hội LHPN
số 32 Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3
P.BC
8:00
Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho Biên tập viên, phóng viên các cơ quan Báo, Đài; Cán bộ quản lý nghệ thuật, văn nghệ sĩ, khóa 16, năm 2020
HĐBDANQP
số 324 Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh
P.BC
14:30
các nội dung liên quan đến việc xử lý số dư tạm ứng trước năm 2019 chưa thu hồi đến nay
Nguyễn Minh Huấn - PTP KH-TC
Phòng họp 3
P.KHTC (CV: Nguyễn Kiều Hoa), Huỳnh Tấn Phát

7:15
Tham gia Đoàn kiểm tra việc thực hiện Đề án 938
Liên hiệp Hội PNTP
số 32 Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3
P.BC

8:00
Hội nghị Đối thoại giữa Doanh nghiệp và Chính quyền Thành phố
UBND TP
Hội trường lầu 4, số 08 Đồng Khởi, Quận 1
P.BC
9:00
Họp về các nhiệm vụ trọng tâm
Phó Giám đốc Sở - Võ Thị Trung Trinh
Phòng họp 3

9:00
Giao ban Báo chí
Ban Tuyên giáo Thành ủy; Hội Nhà báo Thành phố; Sở Thông tin và Truyền thông
Trung tâm Báo chí thành phố Hồ Chí Minh
BGĐ (PGĐ: Từ Lương), P.BC, TTS
10:00
Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho Biên tập viên, phóng viên các cơ quan Báo, Đài; Cán bộ quản lý nghệ thuật, văn nghệ sĩ, khóa 16, năm 2020
HĐBDANQP
số 324 Chu văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh
P.BC