Đăng nhập

lich-cong-tac-trong-tuan


13:30
Trao dổi với đơn vị tư vấn xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh
Phó Giám đốc Sở - Lê Quốc Cường
Phòng họp 1
P.BCVT, P.CNTT, TTCNTT&TT (PGĐTT: Đoàn Ái Nghiệp), Đơn vị tư vấn
15:30
Về việc tổ chức bình chọn và công bố 10 sự kiện nổi bật của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018
Võ Văn Hoan - Chánh Văn phòng UBNDTP
Trụ sở UBNDTP
...
15:30
Họp về chuẩn bị triển lãm giải thưởng CNTT - TT lần X
Phó Giám đốc Sở - Lê Quốc Cường
Phòng họp 1
...

8:00
Dự họp khối thi đua văn phòng- Khối 4 (06/VP-KTĐVP)
140 Nguyễn Đình Chiểu
Văn phòng
8:30
Dự Hội nghị Bàn tròn doanh nghiệp Nhật Bản năm 2018 (1738/GM-VP)
PCT Lê Thanh Liêm
KS Rex
BGĐ (PGĐ: Lê Quốc Cường), P.CNTT (TP: Võ Minh Thành)
8:30
Lễ công bố và phát động Giải thưởng Sáng tạo TPHCM
Bí thư Thành ủy
Nhà hát TP
BGĐ (PGĐ: Từ Lương), P.BC (PTP: Cao Thị Hồng Hà)
14:00
Về quy trình quản lý dự án, hạng mục của Sở TTTT
Phó Giám đốc Sở - Võ Thị Trung Trinh
Phòng họp 1
VP, P.KHTC, P.CNTT, TTCNTT&TT
14:00
Họp BCH Công đoàn Khối cơ quan Sở và các Tổ trưởng Công đoàn Sở chuẩn bị Hội nghị CBCC-NLĐ năm 2019
BCH Công đoàn Khối cơ quan Sở
Phòng họp 3
...
14:30
tham gia hội đồng xét duyệt dự án khởi nghiệp
Phó Giám đốc Sở - Lê Quốc Cường
sở khoa học và công nghệ
BGĐ (PGĐ: Lê Quốc Cường)
văn phòng sở chuẩn bị xe
16:30
Về kế hoạch triển khai xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh (giai đọan 1)
Phó Giám đốc Sở - Lê Quốc Cường
Phòng họp 1
P.BCVT, TTCNTT&TT (PGĐTT: Đoàn Ái Nghiệp)

8:30
Họp về Cổng dữ liệu mở
Phó Giám đốc Sở - Võ Thị Trung Trinh
Phòng họp 3
P.CNTT; TT CNTT-TT; QTSC; tư vấn
10:00
Họp về Kiến trúc Đô thị thông minh
Phó Giám đốc Sở - Võ Thị Trung Trinh
Phòng họp 3
P.CNTT; tư vấn
15:00
Nghe báo cáo xây dựng tài liệu hướng dẫn triển khai Nghị định 61
Phó Giám đốc Sở - Võ Thị Trung Trinh
Phòng họp 3
P.CNTT, TT CNTTTT, Các đơn vị Tư vấn

8:00
Dự hội thảo xin ý kiến dự thảo đề án "Quản lý lưu trữ tài liệu lưu trữ điện tử của các cơ quan nhà nước" (1313/VTLTNN-TTTH)
Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
2 Lê Duẩn
VP, P. CNTT
8:30
Báo cáo triển khai hệ thống GIS
Phó Giám đốc Sở - Lê Quốc Cường
Phòng họp 1
P.BCVT, P.CNTT (PTP: Võ Thị Thu Sương), TTCNTT&TT (PGĐTT: Đoàn Ái Nghiệp), đơn vị tư vấn
8:30
Hội nghị phổ biến, hướng dẫn, đào tạo Kiến trúc Chính quyền điện tử Thành phố Hồ Chí Minh
Phó Giám đốc Sở - Võ Thị Trung Trinh
Trung tâm Hội nghị 272, số 272 Võ Thị Sáu, Quận 3
P.CNTT; TT CNTT-TT
10:00
Báo cáo triển khai hệ thống 1022
Phó Giám đốc Sở - Lê Quốc Cường
Phòng họp 1
P.BCVT, P.CNTT, TTCNTT&TT (PGĐTT: Đoàn Ái Nghiệp), P.TTĐT, đơn vị tư vấn
10:30
Làm việc với Công ty CP An ninh an toàn thông tin CMC
Phó Giám đốc Sở - Võ Thị Trung Trinh
Phòng họp 3
P.CNTT, TTCNTT&TT, QTSC
14:00
Hội nghị phổ biến, hướng dẫn, đào tạo Kiến trúc Chính quyền điện tử Thành phố Hồ Chí Minh
Phó Giám đốc Sở - Võ Thị Trung Trinh
Trung tâm Hội nghị 272, số 272 Võ Thị Sáu, Quận 3
P.CNTT; TT CNTT-TT
16:30
Họp về Kiến trúc Kho dữ liệu
Phó Giám đốc Sở - Võ Thị Trung Trinh
Trung tâm Hội nghị 272, số 272 Võ Thị Sáu, Quận 3
P.CNTT; TT CNTT-TT; chuyên gia
17:30
Dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Tin học TPHCM
45 Phan Đăng Lưu
BGĐ (PGĐ: Võ Thị Trung Trinh)

15:00
Làm việc UBND quận 5 về hệ thống camera trên địa bàn quận
Phó Giám đốc Sở - Lê Quốc Cường
UBND quận 5
P.BCVT, TTCNTT&TT (PGĐTT: Đoàn Ái Nghiệp)